Z-kullen första bilderna! / Z-litter, first photos!

Z-kullen har blivit fotad idag, 2 dagar gamla :)
Bilderna är tagna av Liselott Berglöf.
Titta på Kittens sidan för info och bilder :)

First photos of Z-litter, only 2 days old :)
Photograph is Liselott Berglöf.
Look att Kittens side for information and photos :)

IMG_9869

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.